เจาะรู เข้าแฟ้ม

การเจาะรู เข้าแฟ้ม เป็นการจัดหมวดหมู่ของเอกสาร ให้อยู่เป็นรูปเล่ม ซึ่งประโยชน์ใช้สอยที่เห็นได้ชัด คือ ความรวดเร็วในการค้นหาเอกสาร และความเป็นระเบียบ อีกทั้งยังทำให้ความเป็นมืออาชีพแก่ผู้ที่จัดทำแฟ้มขึ้น เพื่อแจกจ่ายในการประชุมที่สำคัญ

Visitors: 27,320