เข้าเล่มสันเทป

       
เข้าเล่มสันเทป  เริ่มต้นที่ 10 บาท
 
       เป็นการเย็บแม็กข้าง สามจุด เพื่อไม่ให้หน้ากระดาษหลุดออกจากกัน
 

หลังจากนั้น จึงเอาเทปสี มายึดขอบไว้ เพื่อแบ่งประเภทของ สำเนา นั้นๆ

เป็นต้น ไม่เหมาะกับต้นฉบับที่มีความหนามากเกินไป เพราะทำให้งานที่ออกมา

ดูไม่สวยงาม

 

       ข้อดี      สามารถแยกประเภทได้ง่ายเพราะสีสันของเทปที่เห็นได้ชัดเจน

จึงจัดเก็บ แยกหมวดหมู่นั้นง่ายขึ้น

       ข้อเสีย   กางออกได้ไม่สุด ถ้าฝืนกางออกอาจทำให้เล่มขาดออกจากกันได้

เนื่องจากปกเป็นกระดาษธรรมดา จึงทำให้ปกนั้นขาดออกง่าย ขึ้นอยู่กับการดูแลของผู้ใช้งาน

                                                                                     หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อ-สอบถามทางร้าน เบอร์โทรพร้อมที่รูปแล้ว

Visitors: 26,059